Fysiotherapie/ kinesitherapie bij paarden

Waaraan zie je dat je paard last zou kunnen hebben van spier en fascia problemen:

 • Je paard reageert zuur, bij aanraking, bij het zadel opleggen.
 • Je paard is verminderd voorwaarts, weinig souplesse.
 • Je paard reageert op het borstelen, aansingelen en of zadelen.
 • Je ziet een verminderde bespiering of asymmetrie. Links rechts verschil.
 • Je ziet aan het paard veranderingen in uiterlijk en houding.  
 • Er is sprake van onder of overbelasting.
 • Je paard maakt minder ruime passen dan voorheen. Stapt niet “in” of “over” met de achter hoeven in de hoefafdruk van de voorhoeven.
 • Stelling naar links of naar rechts geeft problemen.
 • Verschil in de linker of rechtergalop, overkruist gaan.
 • Moeite hebben met het maken van een appuyement.
 • Het paard houdt zijn rug stijf boven de hindernis.
 • Het paard changeert moeilijk of kan geen contra galop.
 • Compensatie, hypertonie rug musculatuur door onderliggende kreupelheid.

Waarom zou u een fysiotherapeut vragen?

 

 • Preventieve zorg 
 • Voorkomen en beperken van klachten 
 • Trainingsadviezen, voor paard en ruiter: belasting belastbaarheid. 
 • Halfjaarlijkse Medische check 
 • Voorkomen van blessures

Mijn ervaringen bij het toepassen van fysiotherapie bij paarden:

Als je kijkt naar het menselijk lichaam en dat van een paard, dan zijn er vele overeenkomsten. De fysiotherapie voor dieren is gebaseerd op de kennis die is ontwikkeld voor de mens. De behandeltechnieken in de humane fysiotherapie worden ook toegepast in aangepaste vorm bij dieren. 

Een paard kan signalen afgeven waaruit blijkt dat het dier zich niet happy voelt.  Voor ieder gesignaleerd probleem is er niet altijd een logische verklaring te vinden. Soms is het net een puzzeltje die stukje bij beetje wordt opgelost.

Ik richt mij niet alleen tot de pijnlijke geconstateerde plek maar naar het totaalbeeld en probeer de klacht bij de kern van het probleem aan te pakken. Alleen op deze manier zullen klachten worden verholpen, maar ook wegblijven. 

Casus 1: De klant geeft aan dat haar paard rechts om niet wil nageven in draf en in galop overkruist. Na een anamnese gesprek, inspecteer ik het paard eerst in stand en bekijk letterlijk de verschillen vanuit de voorzijde, achterzijde en het linker aanzicht en het rechter aanzicht. Vaak zie je verschil in bespiering of standsafwijkingen. Vervolgens palpeer ik oppervlakkig naar reacties gevoeligheden enz. Bij het bewegingsonderzoek zal het paard op de volte mogelijk dezelfde geconstateerde klachten die de eigenaar vertelt, laten zien. Na mijn vervolgonderzoek, zal blijken of er een verband bestaat tussen hetgeen de eigenaar vertelt, het paard laat zien en ik heb geconstateerd bij mijn totale onderzoek. Daarnaast ben ik nieuwsgierig of de ruiter van invloed zou kunnen zijn op de klachten die zijn geconstateerd bij het paard door zelf scheef te zitten in het zadel bijvoorbeeld. Deze informatie is nodig om een duidelijk totaalbeeld te kunnen vormen welke componenten een rol kunnen spelen bij de bevindingen van de klachten die uit mijn onderzoek zijn gebleken. Ik stel een passend behandelplan op. 


Casus 2: De eigenaar geeft aan dat het paard narrig reageert bij het opzadelen. Dezelfde werkwijze volgt zoals eerder beschreven. Het zadel wil ik graag inspecteren en zien hoe de eigenaar dit op de rug van het paard legt. Daarnaast maak ik foto’s vanuit een bovenaanzicht van het paard, wanneer het paard vierkant staat opgesteld en de hoofd hals houding recht naar voren gericht heeft. Het verschil in bespiering of atrofieën (geen bespiering) op bepaalde locaties, verraad vaak ook het probleem, maar ook gevoeligheden bij aanraking van de rug. In dit geval een niet goed passend zadel. 

Equine Kine Care

Brengt Paard en Ruiter beter in Balans, 
ten gunste van het paardenwelzijn en plezier.